دینبوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸

آوریل 2018 - ایستگاهی برای یاران

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

اطلاعیه های سایت

ترجمه فارسی سوره جمعه

  ترجمه فارسی سوره جمعه ترجمه فارسی سوره جمعه   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره جمعه به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره منافقون

  ترجمه فارسی سوره منافقون ترجمه فارسی سوره منافقون   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره منافقون به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره تغابن

  ترجمه فارسی سوره تغابن ترجمه فارسی سوره تغابن   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره تغابن به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره طلاق

  ترجمه فارسی سوره طلاق ترجمه فارسی سوره طلاق   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره طلاق به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره تحریم

  ترجمه فارسی سوره تحریم ترجمه فارسی سوره تحریم   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره تحریم به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره ملک

  ترجمه فارسی سوره ملک ترجمه فارسی سوره ملک   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره ملک به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره قلم

  ترجمه فارسی سوره قلم ترجمه فارسی سوره قلم   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره قلم به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره الحاقه

  ترجمه فارسی سوره الحاقه ترجمه فارسی سوره الحاقه   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره الحاقه به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره معارج

  ترجمه فارسی سوره معارج ترجمه فارسی سوره معارج   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند رحمتگر مهربان   سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ تقاضا كننده‏ اي تقاضای عذابي كرد كه واقع […]

ترجمه فارسی سوره نوح

  ترجمه فارسی سوره نوح ترجمه فارسی سوره نوح   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه       بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده بخشایشگر   إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ […]

صفحه 1 از 4 1234 بعدی