دینبوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸

ژوئن 2018 - ایستگاهی برای یاران

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

اطلاعیه های سایت

ترجمه فارسی سوره توبه

  ترجمه فارسی سوره توبه ترجمه فارسی سوره توبه   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره توبه به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ […]

ترجمه فارسی سوره یونس

  ترجمه فارسی سوره یونس ترجمه فارسی سوره یونس   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره یونس به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره هود

  ترجمه فارسی سوره هود ترجمه فارسی سوره هود   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره هود به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره یوسف

  ترجمه فارسی سوره یوسف ترجمه فارسی سوره یوسف   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره یوسف به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره رعد

  ترجمه فارسی سوره رعد ترجمه فارسی سوره رعد   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره رعد به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره ابراهیم

  ترجمه فارسی سوره ابراهیم ترجمه فارسی سوره ابراهیم   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره ابراهیم به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره حجر

  ترجمه فارسی سوره حجر ترجمه فارسی سوره حجر   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره حجر به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره نحل

  ترجمه فارسی سوره نحل ترجمه فارسی سوره نحل   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره نحل به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره اسراء

  ترجمه فارسی سوره اسراء ترجمه فارسی سوره اسراء   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره اسراء به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره کهف

  ترجمه فارسی سوره کهف ترجمه فارسی سوره کهف   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره کهف به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

صفحه 1 از 2 12 بعدی