دینبوپنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

ترجمه فارسی قرآن کریم با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه - دینبو

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

اطلاعیه های سایت

ترجمه فارسی سوره نحل

  ترجمه فارسی سوره نحل ترجمه فارسی سوره نحل   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره نحل به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره اسراء

  ترجمه فارسی سوره اسراء ترجمه فارسی سوره اسراء   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره اسراء به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره کهف

  ترجمه فارسی سوره کهف ترجمه فارسی سوره کهف   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره کهف به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره مریم

  ترجمه فارسی سوره مریم ترجمه فارسی سوره مریم   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره مریم به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند رحمتگر […]

ترجمه فارسی سوره طه

  ترجمه فارسی سوره طه ترجمه فارسی سوره طه   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره طه به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره انبیاء

  ترجمه فارسی سوره انبیاء ترجمه فارسی سوره انبیاء   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره انبیاء به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره حج

  ترجمه فارسی سوره حج ترجمه فارسی سوره حج   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره حج به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره مومنون

  ترجمه فارسی سوره مومنون ترجمه فارسی سوره مومنون   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره مومنون به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره نور

  ترجمه فارسی سوره نور ترجمه فارسی سوره نور   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره نور به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره فرقان

  ترجمه فارسی سوره فرقان ترجمه فارسی سوره فرقان   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره فرقان به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخایشنده […]

صفحه 2 از 11 قبلی 12345678910 بعدی ...«