دینبوپنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

ترجمه فارسی قرآن کریم با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه - دینبو

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

اطلاعیه های سایت

ترجمه فارسی سوره شعرا

  ترجمه فارسی سوره شعرا ترجمه فارسی سوره شعرا   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره شعرا به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره نمل

  ترجمه فارسی سوره نمل ترجمه فارسی سوره نمل   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره نمل به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره قصص

  ترجمه فارسی سوره قصص ترجمه فارسی سوره قصص   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره قصص به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره عنکبوت

  ترجمه فارسی سوره عنکبوت ترجمه فارسی سوره عنکبوت   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره عنکبوت به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره روم

  ترجمه فارسی سوره روم ترجمه فارسی سوره روم   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره روم به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره لقمان

  ترجمه فارسی سوره لقمان ترجمه فارسی سوره لقمان   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره لقمان به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره سجده

  ترجمه فارسی سوره سجده ترجمه فارسی سوره سجده   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده بخشایشگر الم الم (۱)   تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اين كتابيست […]

ترجمه فارسی سوره احزاب

  ترجمه فارسی سوره احزاب ترجمه فارسی سوره احزاب   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره احزاب به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره سبا

  ترجمه فارسی سوره سبا ترجمه فارسی سوره سبا   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره سبا به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره فاطر

  ترجمه فارسی سوره فاطر ترجمه فارسی سوره فاطر   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره فاطر به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

صفحه 3 از 11 قبلی 12345678910 بعدی ...«