دینبوپنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

ترجمه فارسی قرآن کریم با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه - دینبو

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

اطلاعیه های سایت

ترجمه فارسی سوره احقاف

  ترجمه فارسی سوره احقاف ترجمه فارسی سوره احقاف   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره احقاف به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره محمد

  ترجمه فارسی سوره محمد ترجمه فارسی سوره محمد   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره محمد به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره فتح

  ترجمه فارسی سوره فتح ترجمه فارسی سوره فتح   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره فتح به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره حجرات

  ترجمه فارسی سوره حجرات ترجمه فارسی سوره حجرات   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره حجرات به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره ق

  ترجمه فارسی سوره ق ترجمه فارسی سوره ق   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره ق به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره ذاریات

  ترجمه فارسی سوره ذاریات ترجمه فارسی سوره ذاریات   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره ذاریات به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره طور

  ترجمه فارسی سوره طور ترجمه فارسی سوره طور   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره طور به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره نجم

  ترجمه فارسی سوره نجم ترجمه فارسی سوره نجم   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره نجم به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره قمر

  ترجمه فارسی سوره قمر ترجمه فارسی سوره قمر   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره قمر به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره الرحمن

  ترجمه فارسی سوره الرحمن ترجمه فارسی سوره الرحمن   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره الرحمن به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

صفحه 5 از 11 قبلی 12345678910 بعدی ...«