دینبوپنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

ترجمه فارسی قرآن کریم با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه - دینبو

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

اطلاعیه های سایت

ترجمه فارسی سوره واقعه

  ترجمه فارسی سوره واقعه ترجمه فارسی سوره واقعه   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره واقعه به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره حدید

  ترجمه فارسی سوره حدید ترجمه فارسی سوره حدید   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره حدید به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره مجادله

  ترجمه فارسی سوره مجادله ترجمه فارسی سوره مجادله   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره مجادله به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره حشر

  ترجمه فارسی سوره حشر ترجمه فارسی سوره حشر   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره حشر به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره ممتحنه

  ترجمه فارسی سوره ممتحنه ترجمه فارسی سوره ممتحنه   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره ممتحنه به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره صف

  ترجمه فارسی سوره صف ترجمه فارسی سوره صف   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره صف به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره جمعه

  ترجمه فارسی سوره جمعه ترجمه فارسی سوره جمعه   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره جمعه به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره منافقون

  ترجمه فارسی سوره منافقون ترجمه فارسی سوره منافقون   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره منافقون به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره تغابن

  ترجمه فارسی سوره تغابن ترجمه فارسی سوره تغابن   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره تغابن به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره طلاق

  ترجمه فارسی سوره طلاق ترجمه فارسی سوره طلاق   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره طلاق به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

صفحه 6 از 11»... قبلی 234567891011 بعدی