دینبوپنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

ایستگاهی برای یاران - صفحه 6 از 13 - دینبو

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

اطلاعیه های سایت

ترجمه فارسی سوره زمر

  ترجمه فارسی سوره زمر ترجمه فارسی سوره زمر   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره زمر به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره غافر

  ترجمه فارسی سوره غافر ترجمه فارسی سوره غافر   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره غافر به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره فصلت

  ترجمه فارسی سوره فصلت ترجمه فارسی سوره فصلت   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره فصلت به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره شوری

  ترجمه فارسی سوره شوری ترجمه فارسی سوره شوری   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره شوری به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره زخرف

  ترجمه فارسی سوره زخرف ترجمه فارسی سوره زخرف   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره زخرف به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره دخان

  ترجمه فارسی سوره دخان ترجمه فارسی سوره دخان   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره دخان به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره جاثیه

  ترجمه فارسی سوره جاثیه ترجمه فارسی سوره جاثیه   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره جاثیه به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره احقاف

  ترجمه فارسی سوره احقاف ترجمه فارسی سوره احقاف   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره احقاف به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره محمد

  ترجمه فارسی سوره محمد ترجمه فارسی سوره محمد   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره محمد به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره فتح

  ترجمه فارسی سوره فتح ترجمه فارسی سوره فتح   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره فتح به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

صفحه 6 از 13»... قبلی 234567891011 بعدی ...«