دینبوپنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

ایستگاهی برای یاران - صفحه 7 از 13 - دینبو

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

اطلاعیه های سایت

ترجمه فارسی سوره حجرات

  ترجمه فارسی سوره حجرات ترجمه فارسی سوره حجرات   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره حجرات به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره ق

  ترجمه فارسی سوره ق ترجمه فارسی سوره ق   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره ق به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره ذاریات

  ترجمه فارسی سوره ذاریات ترجمه فارسی سوره ذاریات   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره ذاریات به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره طور

  ترجمه فارسی سوره طور ترجمه فارسی سوره طور   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره طور به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره نجم

  ترجمه فارسی سوره نجم ترجمه فارسی سوره نجم   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره نجم به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره قمر

  ترجمه فارسی سوره قمر ترجمه فارسی سوره قمر   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره قمر به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره الرحمن

  ترجمه فارسی سوره الرحمن ترجمه فارسی سوره الرحمن   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره الرحمن به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره واقعه

  ترجمه فارسی سوره واقعه ترجمه فارسی سوره واقعه   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره واقعه به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره حدید

  ترجمه فارسی سوره حدید ترجمه فارسی سوره حدید   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره حدید به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره مجادله

  ترجمه فارسی سوره مجادله ترجمه فارسی سوره مجادله   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره مجادله به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

صفحه 7 از 13»... قبلی 3456789101112 بعدی ...«