دینبوپنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

ایستگاهی برای یاران - صفحه 8 از 13 - دینبو

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

اطلاعیه های سایت

ترجمه فارسی سوره حشر

  ترجمه فارسی سوره حشر ترجمه فارسی سوره حشر   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره حشر به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره ممتحنه

  ترجمه فارسی سوره ممتحنه ترجمه فارسی سوره ممتحنه   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره ممتحنه به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره صف

  ترجمه فارسی سوره صف ترجمه فارسی سوره صف   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره صف به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره جمعه

  ترجمه فارسی سوره جمعه ترجمه فارسی سوره جمعه   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره جمعه به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره منافقون

  ترجمه فارسی سوره منافقون ترجمه فارسی سوره منافقون   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره منافقون به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره تغابن

  ترجمه فارسی سوره تغابن ترجمه فارسی سوره تغابن   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره تغابن به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره طلاق

  ترجمه فارسی سوره طلاق ترجمه فارسی سوره طلاق   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره طلاق به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره تحریم

  ترجمه فارسی سوره تحریم ترجمه فارسی سوره تحریم   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره تحریم به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره ملک

  ترجمه فارسی سوره ملک ترجمه فارسی سوره ملک   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره ملک به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

ترجمه فارسی سوره قلم

  ترجمه فارسی سوره قلم ترجمه فارسی سوره قلم   با صدای استاد مرحوم اسماعیل قادرپناه     برای دانلود ترجمه فارسی سوره قلم به باکس دانلود پایین پست مراجعه کنید   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده […]

صفحه 8 از 13»... قبلی 45678910111213 بعدی